Anonim

Rozlytrek (entrektinib)

Az entrektinib a tropomyosin receptor tirozin-kinázok (TRK), TRKA, TRKB és TRKC (az NTRK1, NTRK2 és NTRK3 neurotróf tirozin receptor kináz [NTRK] gének által kódolt), a proto-onkogén tirozin-ROS1 kináz (ROS1) gátlója. ) és anaplasztikus limfóma-kináz (ALK). Felnőtteknél javallott metasztatikus nem kissejtes tüdőrák (NSCLC) esetén, ROS1-pozitív daganatokkal. A javallt daganatokban felnőtteknek és 12 éves vagy annál idősebb gyermekeknek is javallt, amelyek NTRK génfúzióval rendelkeznek, ismert ismert rezisztencia mutáció nélkül.

Az entrektinib NSCLC-re történő jóváhagyása három multicentrikus, egykarú, nyílt vizsgálat (ALKA, STARTRK-1, STARTRK-2) együttes elemzésén alapult. A becsült ROS1-pozitív megerősített NSCLC-vel rendelkező 51 beteg közül az általános válaszarány (ORR) 78% volt, és 55% -ának a válasz időtartama (DOR) legalább 12 hónapig tartott. Kedvező eredményeket mutattak a központi idegrendszeri áttétekben is. Rozlytrek felírja az információkat

Az NTRK-pozitív szilárd daganatok hatékonyságát 54 nem-reszekcionálható vagy áttétes szilárd daganatokkal rendelkező NTRK génfúzióval rendelkező 54 betegből álló alcsoportban értékelték, és 3 multicentrikus, egykarú, nyílt klinikai vizsgálatba bekerültek (ALKA, STARTRK-1, STARTRK-2). A betegek kilencvenhat százaléka áttétes betegségben szenved, beleértve 22% -ot a központi idegrendszeri áttétekben, és 4% -uk lokálisan előrehaladott, nem gyógyítható betegségben. Az ORR 57% volt, és 45% -ának legalább 12 hónapos DOR volt. Az entrektinib behatol a központi idegrendszerbe. Az 54 felnőtt beteg közül 4-nél volt mérhető központi idegrendszeri metasztázis a kiindulási állapotban, a vak, független központi felülvizsgálat alapján értékelve, és a vizsgálatba való belépéstől számított 2 hónapon belül nem kaptak agyi sugárterápiát. A 4 beteg közül háromon belül megfigyelték az intrakraniális léziók reakcióját.

Rozlytrek felírja az információkat

Inbéria (fedratinib)

A fedratinib közép-2 vagy magas kockázatú primer vagy szekunder (polycythemia vera vagy post-esszenciális thrombocythemia) myelofibrosis (MF) betegek esetén javallt. A fedratinib gátolja a Janus-asszociált kinázt (JAK) –2, amely közvetíti a citokinek és a növekedési faktorok jelátvitelét, amelyek fontosak a vérképzésben és az immunműködésben.

A JAK jelátvitel magában foglalja a STAT-ok (szignál-transzduktorok és transzkripció aktivátorok) toborzását citokinreceptorokba, az STAT-ek aktiválását és ezt követõ lokalizációját a magba, ami a gén expressziójának modulációjához vezet.

A fedratinib hatékonyságát a JAKARTA (NCT01437787), egy kettős vak, randomizált, placebo-kontrollos vizsgálatban vizsgálták 289 betegben, közép-2 vagy magas kockázatú MF-vel, poszt-polycythemia vera MF-vel vagy poszt-esszenciális thrombocythemia MF-vel splenomegalia alkalmazásával. A betegeket randomizáltuk 500 mg (n = 97), 400 mg (n = 96) vagy placebo (n = 96) adaghoz napi egyszer legalább 6 cikluson keresztül.

Az elsődleges hatékonysági eredmény azon betegek aránya volt, akiknél a 6. ciklus végén az MRI-vel vagy CT-vel mérve a lép térfogata a kiindulási értékhez viszonyítva legalább 35% -kal csökkent, és a vizsgálatot négy héttel később végezték el. A javasolt adaggal (400 mg) adaggal kezelt 96 beteg közül 35-nél (37%) a lép térfogata legalább 35% -kal csökkent, szemben a 96 placebóval kezelt beteg közül (P <.0001). A lépre adott válasz medián időtartama 18, 2 hónap volt a 400 mg-os fedratinib-csoport esetében. Ezenkívül a 400 mg-os kezelésben részesülő betegek 40% -ánál észleltek legalább 50% -ot a myelofibrosisos tünetek csökkentését, míg a placebót kapó betegeknek csupán 9% -ánál tapasztaltak csökkenést ezek a tünetek.

JAMA Oncol. 2015. augusztus; 1 (5): 643-51

Turalio (pexidartinib)

A pexidartinib a kolóniastimulátor 1-es faktor (CSF1R), a tirozin-kináz-receptor inhibitora. A monocitákon, makrofágokon és oszteoklasztokon expresszált CSF1R-hez való kötődés megszakítja az interleukin-34 jelátvitelt a makrofágok és monociták számára, hogy gyulladásos mediátorokat hozzon létre. Ez fokozza a T-sejt beszivárgását és a tumorellenes T-sejt immunválaszokat.

A pexidartinib felnőttek számára javallt tenoszinoviális óriás sejtes daganattal (TGCT), súlyos morbiditással vagy funkcionális korlátokkal összefüggésben, és nem javítható a műtét során.

A pexidartinib jóváhagyása a 3. fázis ENLIVEN vizsgálatán alapult, amely az első placebo-kontrollos vizsgálat a tenosynoviális óriás sejtdaganat szisztémás terápiájáról. Az elsődleges végpont, az általános válaszarány (ORR) szignifikáns javulást mutatott. A 25. héten a pexidartinibbal kezelt betegek (n = 61) ORR értéke 38% volt, szemben a placebóval kezelt betegek 0% -ával (n = 59) (P <.0001). A teljes válaszarány 15%, a részleges válaszarány 23% volt. A válaszadókban (n = 23) a kezdeti választ követő legalább 6 hónapig tartottak, 22 válaszfolyamatuk legalább 6 hónapig fennmaradt. Mind a 13 válaszadó, akiket a kezdeti válasz után legalább 12 hónapig követtek, legalább 12 hónapig fenntartotta a válaszadást. Ezenkívül statisztikailag szignifikáns javulást figyeltek meg a másodlagos végpontokban (pl. A mozgás tartományának átlagos változásai, a fizikai funkciók és a legrosszabb merevség). A pexidartinib máj toxicitását dokumentálták, amely az adag csökkentését vagy abbahagyását igényelte.

Lancet. 2019. augusztus 10.; 394 (10197): 478-487

Nubeqa (darolutamid)

A darolutamid, egy androgénreceptor (AR) inhibitor, versenyképesen gátolja az androgénkötődést, az AR nukleáris transzlokációját és az AR által közvetített transzkripciót. Nem metasztatikus kasztráció-rezisztens prosztatarákra (nmCRPC) javallt. A jóváhagyás a 3. fázisú ARAMIS vizsgálaton alapult (n = 1509), amely metasztázismentes túlélést értékelte, a metasztázis jelenlétét a képalkotás független központi felülvizsgálatával határozták meg 16 hetente. A betegek darolutamidot vagy placebót kaptak az androgén-deprivation terápia folytatása közben. A metasztázismentes medián túlélés 40, 4 hónap volt a darolutamiddal szemben, szemben a 18, 4 hónappal a placebóval. A darolutamidot az összes szekunder végpont szempontjából előnyökkel is összekapcsolták, ideértve az általános túlélést, a fájdalom progressziójáig eltelt időt, a citotoxikus kemoterápiához szükséges időt és a tüneti csontváz eseményt.

N Engl J Med. 2019. március 28., 380 (13): 1235-1246

Brukinsa (zanubrutinib)

A Zanubrutinib egy Bruton tirozin-kináz-gátló, köpenysejtes limfómában (MCL) szenvedő betegek számára javallt, akik legalább egy korábbi kezelést kaptak. A jóváhagyás két, 2. fázisú, nyílt, egykaros vizsgálat eredményein alapult, amelyek teljes válaszaránya 84% volt. Az egyik vizsgálatban az MCL-es betegek (n = 86) 59% -os teljes választ és 24% részleges válaszadási arány. A másik vizsgálatban az MCL-es betegek (n = 32) teljes válaszaránya 22%, részleges válaszaránya 62% volt.

Brukinsa felírási információk

Xpovio (selinexor)

A Selinexor a nukleáris export első osztályú szelektív inhibitora (SINE). A Selinexor hatással van a tumor szuppresszor fehérjékre (TSP-k), a növekedés szabályozókra és az onkogén fehérjék mRNS-éire az exportin 1 (XPO1) gátlásával. Az XPO1 gátlása a TSP felhalmozódásához vezet a magban, számos onkoprotein csökkenéséhez (pl. C-myc, ciklin D1), sejtciklus leállításhoz és a rákos sejtek apoptózisához. Dexametazonnal kombinációban javallott recidiváló vagy refrakter multiplex myelomában (RRMM) szenvedő felnőtteknél, akik legalább 4 előző kezelést kaptak, és akiknek a betegsége legalább 2 proteaszóma inhibitor, legalább 2 immunmoduláló szer és anti-CD38 monoklonális ellenanyag.

A multicentrikus, egykaros, nyílt STORM kísérlet a selinexort és a dexametazonot vizsgálta. A STORM 2. részében 122 olyan relapszus / refrakter betegségben szenvedő beteg vett részt, akik korábban három vagy több kezeléssel rendelkeztek, beleértve alkilezőszert, glükokortikoidokat, bortezomibot, karfilzomibot, lenalidomidot, pomalidomidot és anti-CD38 monoklonális antitestet. A kísérleti résztvevőkben myeloma volt, amely nem reagál a glükokortikoidokra, egy proteaszóma inhibitorra, immunmoduláló szerre, egy anti-CD38 monoklonális antitestre, és a kezelés utolsó sorában, amelyet kaptak. A korábbi kezelések medián száma 7 volt. A betegek 55% -ánál volt magas kockázatú citogenetikai rendellenesség. A betegek 26% -ánál (95% -os megbízhatósági intervallum, 19-35) részleges vagy jobb választ észleltek, beleértve 2 szigorú teljes választ; A betegek 39% -ánál volt minimális válasz (MR) vagy annál jobb. A válasz medián időtartama 4, 4 hónap, a progressziómentes túlélés mediánja 3, 7 hónap, az átlagos túlélés (OS) 8, 6 hónap volt. A betegek 39% -ánál, akiknél az MR vagy annál jobb volt, az OS 15, 6 hónap volt, szemben a 1, 7 hónappal azokban a betegekben, akiknek a betegsége előrehaladott vagy akiknél a válasz nem volt értékelhető. Trombocitopénia a betegek 73% -ánál fordult elő (25% -nál 3. fokozat és 33% -nál 4. fokozat).

N Engl J Med. 2019. augusztus 22., 381 (3): 727-728

Balversa (erdafitinib)

Az erdafitinib egy első osztályú fibroblast növekedési faktor receptor (FGFR) inhibitor. Az erdafitinib gátolja az FGFR foszforilációját és jelátvitelét, ezáltal csökkenti a sejtek életképességét az FGFR genetikai változásait kifejező sejtvonalakban, ideértve a pontmutációkat, amplifikációkat és fúziókat. Az FGFR-ek fontos biológiai folyamatokat szabályozzák, beleértve a sejtek proliferációját és differenciálódását, amelyek a tumorsegenezis komplex jelátviteli útjának részét képezik.

Az FDA gyorsított jóváhagyást adott az erdafitinibnek olyan lokálisan előrehaladott vagy áttétes urothelialis karcinómához, amelynek FGFR2 vagy FGFR3 genetikai változásai vannak, és a korábbi platinatartalmú kemoterápia legalább egy vonalának folyamán vagy azt követően előrehaladták, beleértve a neoadjuváns vagy adjuváns platinatartalmú kemoterápiát is 12 hónapon belül. A jóváhagyás egy többcentrikus, nyílt, egykaros vizsgálaton alapult (n = 87) urothelialis karcinómában szenvedő betegek betegségével kapcsolatban, akik legalább egy korábbi kemoterápián vagy azt követően előrehaladtak, FGFR3 vagy FGFR2 genetikai változásokkal. Az eredmények 32, 2% -os teljes válaszarányt mutattak, 2, 3% -nak a teljes válaszát és csaknem 30% -ának a részleges választ.

BLC2001 tanulmány

Padcev (enfortumab vedotin)

Az enfortumab vedotin egy antitest-gyógyszer-konjugátum (ADC), amely egy anti-nektin-4 monoklonális antitestből áll, amely a sejtölő szerhez kapcsolódik, a monometilauristatin E-ből (MMAE). Helyilag előrehaladott vagy áttétes urotél rák esetén javallt azoknál a betegeknél, akik programozott sejthalál 1 (PD-1) / PD ligandum (L1) gátlót és platinatartalmú kemoterápiát kaptak neoadjuváns / adjuváns, lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus környezetben.

A jóváhagyás az EV-201 globális kísérletén alapult. A vizsgálat egykaros, 2. fázisú, többcentrikus vizsgálat volt, amelybe 125 olyan lokálisan előrehaladott vagy áttétes urotél rákban szenvedő beteget vontak be, akik korábban részesültek PD-1 vagy PD-L1 inhibitorral és platinaalapú kemoterápiával. A megerősített általános válaszarány elsődleges végpontja elvakult független központi vizsgálatonként 44% volt (125-ből 55; 95% -os konfidencia-intervallum, 35, 1, 53, 2). Az egyedüli enfortumab vedotinnal kezelt betegek között 12% -uk (125-ből 15) tapasztalt teljes választ, 32% -uk (125-ből 40) pedig részleges választ.

J Clin Oncol. 2019. október 10., 37 (29): 2592-2600

Enhertu (trastuzumab deruxtecan)

A trasztuzumab deruxtecan egy humán epidermális növekedési faktor 2 (HER2) célzott antitest-gyógyszer konjugátum (ADC), amely humanizált anti-HER2 IgG1, trasztuzumabot tartalmaz, kovalensen kapcsolódva a topoizomeráz I inhibitorhoz, a deruxtecanhoz. Az FDA jóváhagyást kapott a nem lefolytathatatlan vagy áttétes HER2-pozitív emlőrák felnőtteknél, akiknél legalább két korábbi anti-HER2-alapú kezelési program részesült metasztatikus körülmények között.

A nyílt, 2. fázisú, a DESTINY-Breast01 vizsgálatban (n = 184) azoknak a betegeknek, akiknek a korábbi 6 kezelésének átlaga volt, 3 hetente trastuzumab deruxtecan-t kaptak. Az általános válaszarány 60, 3% volt; a teljes választ 4, 3% -ban figyelték meg; részleges választ 56% -nál észleltek. A válasz medián időtartama 14, 8 hónap volt. A progressziómentes túlélés mediánja 16 hónap volt.

N Engl J Med. 2019. december 11

Enhertu felírási információk

Piqray (alpelisib)

Az alpelisib egy foszfatidil-inozitol-3-kináz (PI3K) inhibitor. A fulvestrantummal kombinálva javallott férfiak és posztmenopauzális nők hormonreceptor (HR) –pozitív, humán epidermális növekedési faktor 2 (HER2) –negatív, PIK3CA –mutált, előrehaladott vagy áttétes emlőrák kezelésére egy endokrin alapú kezelés.

Az alpelisib jóváhagyását a SOLAR-1 vizsgálat támogatta (n = 572). Az eredmények azt mutatták, hogy az alpelisib hozzáadása a fulvestrantához szignifikánsan meghosszabbította a progresszió-mentes medián túlélést (11 hónap), összehasonlítva a csak fulvestrantummal (5, 7 hónap) azokban a betegekben, akiknek a daganatainak PIK3CA mutációja volt.

N Engl J Med. 2019. május 16.; 380 (20): 1929-1940

Polivy (polatuzumab vedotin)

A polatuzumab vedotin egy antitest-gyógyszer konjugátum, amely a CD79b-t célozza meg. A konjugátum kis molekulájú antimitotikus szer monometil-auristatin E (MMAE) része B-sejtek mikrotubulusaihoz kötődik, ami apoptózist eredményez. A Polatuzumab vedotin javallatok relapszusos vagy visszatérő diffúz, nagy B-sejtes limfómában szenvedő felnőttek számára, legalább 2 előző kezelés után, bendamustinnal és rituximabkészítménnyel kombinálva.

Az jóváhagyás egy olyan tanulmányon alapult, amely kimutatta, hogy a polatuzumab vedotinnal, bendamustinnal és a rituximabbal (BR) kezelt emberek 40% -a ért el teljes választ (n = 16/40; 95% -os konfidencia intervallum [CI], 25-57), szemben a 18% -kal. azokban, akik csak BR-t kapnak (n = 7/40; 95% CI, 7-33). A vizsgálat azt is kimutatta, hogy a kezelés végén a polatuzumab és a BR együttes 45% -os válaszreakciója (n = 18/40; 95% CI, 29-62), szemben a csak BR 18% -ával (n = 7/40; 95%) Cl, 7-33). A polatuzumabot és a BR-t kapó betegek közül, akik teljes vagy részleges választ kaptak, 64% -ánál (n = 16/25) a válaszidő (DOR) legalább 6 hónapig tartott, szemben a 30% -kal (n = 3/10) csak BR esetén . Ezenkívül a polatuzumab plusz BR esetén 48% -nál (n = 12/25) legalább egy éves DOR volt megfigyelhető, szemben a csak BR esetében alkalmazott 20% -kal (n = 2/10).

Polivy felírási információk

További 2019 onkológiai jóváhagyások

A Darzalex (daratumumab) multiplik mielóma esetén történő alkalmazása új kombinációs sémákat foglal magában újonnan diagnosztizált betegek számára, akik vagy nem támogathatók, vagy nem jogosultak autológ őssejt-transzplantációra.

A Keytruda-t (pembrolizumab) javallott visszatérő lokálisan előrehaladott vagy áttétes laphám-nyelőcső-karcinómához olyan daganatokban, akik programozott sejthalál ligandumot (PD-L1) expresszálnak (együttes pozitív pontszám ≥10).

A Tecentriq (atezolizumab) indikációját kiterjesztették az első vonalú, metasztatikus, nem szimmetrikus, epidermális növekedési faktor receptor / anaplasztikus nagysejtes limfóma-kináz (EGFR / ALK) - negatív nem kissejtes tüdőrákra, a paklitaxel fehérjéhez kötött és carboplatin.

A Calquence (acalabrutinib) krónikus lymphocytás leukémiában vagy kicsi limfocitikus limfómában szenvedő felnőttek kezelésére javasolt.

A prosztata rák Xtandi (enzalutamid) indikációját kiterjesztették metasztatikus kasztráció-érzékeny prosztatarákra is .

A Lynparza (olaparib) káros vagy gyanús káros gBRCAm metasztatikus hasnyálmirigy adenokarcinómában szenvedő felnőttek első vonalbeli fenntartó kezelésére javallt, akiknél a betegség nem haladta meg az első sorozatú platinaalapú kemoterápiás kezelés legalább 16 hétét.

Jakafi (ruxolitinib) új indikációt szerzett az akut szteroid-refrakter graft versus host betegségre 12 éves vagy annál idősebb betegeknél.

A Cyramza-t (ramucirumab) hepatocelluláris karcinómára engedélyezték.

A Revlimid (lenalidomid) és a rituximab készítmény kombinációját korábban kezelt follicularis limfómához vagy marginális zóna limfómához engedélyezték .

A Keytruda (pembrolizumab) továbbra is új indikációkat nyer, ideértve az első vonalbeli kezelést fej- és nyak-laphámsejtes karcinómán, valamint a metasztatikus kissejtes tüdőrák második vonalon történő kezelését .

A Venclexta-t (venetoclax) krónikus lymphocytás leukémia / kicsi limfocitikus limfóma kezdeti kezelésére hagyták jóvá obinutuzumab kombinációval.

A Bavencio (avelumab) javallt az előrehaladott vesesejtes karcinóma első vonalbeli kezelésére axitinibrel kombinálva.

A Tecentriq (atezolizumab) jóváhagyást kapott a nem helyrehozható, lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus hármaszínű emlőrák első vonalbeli kezelésére.

A Cabometyx-et (cabozantinib) hepatocelluláris karcinómára engedélyezték korábban sorafenib-kezelésben részesült betegekben.

A Herceptin Hylecta-t (trasztuzumab / hialuronidáz) adjuváns vagy áttétes emlőrák kezelésére engedélyezték .